Udskriv

  Oliefyrsmanden A/S  Lejebetingelser for olietanke, oliebrænder, m.v.
 
• Oliefyrsmanden A/S leverer/returnerer selv de lejede effekter eller bekoster afhentning/returnering. Det bemærkes, de lejede effekter skal forblive på samme adresse som leveringen er sket lejer sørger for omhyggelig rengøring af de lejede effekter inden afhentningen

• Det påhviler lejer selv at sætte sig ind i korrekt brug af de lejede effekter. Lejer er personlig ansvarlig for de even¬tuelle skader, som ukorrekt anvendelse af de lejede effekter måtte afstedkomme.

• Lejer har til enhver tid, det fulde ansvar samt erstatningspligt, for enhver beskadigelse, bortkomst, tyveri eller hærværk af de lejede effekter. Manglende effekter eller beskadige effekter giver udlejer ret til at kræve effekternes fulde værdi erstattet af lejer.

• Udlejer kan ikke gøres ansvarlig, hvis de lejede effekter ikke opfylder lejers ønsker og ej heller, hvis lejers arbejde må afbrydes på grund af tekniske fejl ved det udlejede materiel. Udlejer bekoster eventuelle reparationer af ef¬fekterne ved tekniske fejl.

• Den aftalte lejetid kan aftales til en fast periode, eller være pr. måned fortløbende indtil lejeperioden opsiges til udløbet af en måned, der betales for den tid man har effekten og ikke den tid den anvendes i.

• Ved manglende rengøring betales der op til kr. 500,00 i rengøringsgebyr.

Oliefyrsmanden A/S Vollerslevvej 24 4632 Bjæverskov Tlf. 4014 6260 info@oliefyrsmanden.dk© ATC Data