Udskriv
Vi er uddannet som tekniske eksperter og kan foretage lovpligtige 5 og 15 års energieftersyn
 
Den nye kedelordning og energimærkning af oliefyr og naturgasfyr

Det er lovpligtigt for husejere med olie- , kul- og kokskedler og for ejere af boligejendomme med store gaskedler over 100 kW at få deres kedler og varmeanlæg synet af en teknisk ekspert. Der er to forskellige ordninger, en hvor kedlen efterses regelmæssigt hvert 4. eller 5. år, og en anden, der omfatter hele varmeanlægget. Det sidst nævnte syn skal kun udføres en gang i anlæggets levetid.
 
Formålet med ordningen er at reducere Danmarks energiforbrug ved at sætte fokus på, at kedlens og varmeanlæggets tilstand har stor betydning for varmeforbruget i boliger.
 
De specifikke regler, der trådte i kraft i 2006, afhænger af hvilket brændsel, der anvendes:
  • Alle oliekedler, fastbrændselskedler til kul og koks skal synes hvert 5. år.
  • Gaskedelanlæg over 100 kW (men ikke små gaskedler) skal synes hvert 4. år.
  • Oliekedler skal renses 1 gang om året. Siden 1. september 2006 har det været lovpligtigt at lade rensningen blive foretaget af en godkendt teknisk ekspert. Dog skal nogle kedler fortsat renses af skorstensfejeren.
  • Små gaskedler under 100 kW og biobrændselskedler, fx træpillefyr, kræves ikke synet hvert 5. år.
  • For alle fyrede varmeanlæg, herunder gas, olie og fastbrændsel (kul og koks), skal det samlede varmeanlæg gennemgå et éngangseftersyn, når kedlen er mere end 15 år gammel.
Hvis ejendommen, hvor kedel og varmeanlæg er installeret, er over 1000 m2 (dvs. omfattet af kravet om regelmæssig energimærkning), sker 15-årseftersynet når bygningen energimærkes. Disse varmeanlæg skal derfor ikke have udført et særskilt eftersyn af en teknisk ekspert.
  • Det regelmæssige syn vedrører kun kedlen, mens 15-års eftersynet vedrører hele varmeanlægget inkl. kedel, beholdere, rør, pumper, automatik, og radiatorer.
  • Kedler, der var fyldt 15 år inden reglernes ikrafttræden den 1. september 2006, skal synes senest 31. december 2010. Eneste undtagelse er biobrændselsanlæg.
  • I det år, 15-års eftersynet gennemføres, erstatter dette det regelmæssige syn af olie- og fastbrændselskedler.
Energimærkning af oliekedler
Teknologisk Institut (TI) administrerer en frivillig energimærkningsordning for oliekedler, hvor fabrikanterne efter en afprøvning på TI kan få energimærket deres kedel. Herefter kommer den på en liste over afprøvede kedler. Kedlerne tildeles energimærke A til G, som det kendes fra hårde hvidevarer. De mest energieffektive kedler med en virkningsgrad på over 95% mærkes med A.
 
Oliefyrsmanden A/S Vollerslevvej 24 4632 Bjæverskov Tlf. 4014 6260 info@oliefyrsmanden.dk© ATC Data