Udskriv

Skattefradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet - både ude og inde

En familie bestående af et ægtepar eller to ugifte voksne kan få fradrag for lønudgifter på op til 30.000 kroner om året.
Det vil betyde et reelt tilskud på 10.000 kroner fra staten.
 
Folk, der bor alene, kan få fradrag for det halve. Og fradraget gælder både for lejere og boligejere. Det gælder kun for løntimer - og altså ikke for materialer.
 
Fradraget er udformet som et ligningsmæssigt fradrag.

I skatteregnskabet vil det stå sammen med fradragene for fagligt kontingent, gaver, kørsel til og fra arbejde og underholdsbidrag som f.eks. børnebidrag.

Vedligeholdelse og reparation af eksisterende helårsboliger

Boligens ydre rammer
 • Reparation, renovering, isolering og udskiftning af tag, herunder tagrender og afløb
 • Reparation eller udskiftning af ruder og vinduer og terrassedøre med glas
 • Reparation eller udskiftning af yderdøre, terrassedøre mv.
• Reparation, maling og isolering af ydervægge
 • Forbedringer af boligens tilgængelighed for handicappede
 • Fornyelse eller etablering af dræn
 • Radonsikring
 • Installation af solfangere og solceller

Boligens indre rammer
 • Reparation eller fornyelse af køkken og bad
 • Gulvarbejder
 • Brandsikring, herunder nettilsluttede røgalarmer
 • Installation eller forbedring af ventilation
 • Installation eller forbedring af afløbsinstallationer
 • Reparation eller udskiftning af vandinstallationer

 • Reparation eller fornyelse af elinstallationer
 • Reparation eller udskiftning af olie- eller gasfyrskedler og varmeanlæg, installering eller
 udskiftning af varmestyringsanlæg
 • Udskiftning eller reparation af fjernvarme units
 • Installation af varmepumper, herunder jordvarmepumper

 • Maler- og tapetserarbejder
 
Læs mere på www.bolig-fradrag.dk
 
Venlig hilsen
Jovan Jensen
Oliefyrsmanden A/S Vollerslevvej 24 4632 Bjæverskov Tlf. 4014 6260 info@oliefyrsmanden.dk© ATC Data